Ako na správnu údržbu a čistenie okien | postaviť dom

Pripravili sme pre Vás návody na:

- údržbu plastových okien a dverí
- údržbu hliníkových okien a dverí
- čistenie odvodňovacích drážok
- správnu starostlivosť o tesnenie
- údržbu kovania okien

Údržba plastových okien a dverí

Tvorbe ťažko odstrániteľných nečistôt môžeme predísť pravidelným čistení.

Najskôr zbavíme povrch rámu a krídla prachových častíc pomocou metličky s jemnými štetinami, prípadne môžeme použiť aj štetec na horšie dostupné miesta.

Následne umyjeme rám a krídlo namočenou mäkkou stranou hubky, alebo handričkou.

Je obzvlášť dôležité používať iba mäkkú hubku alebo handričku aby sme predišli prípadným škrabancom. Dôležité je tiež nepoužívať horúcu vodu, zvlášť nie v zime a pri nízkych teplotách.

Ak je rám silno znečistený, môžeme použiť aj prostriedok na riad (napr. Jar a pod.) alebo mydlovú vodu. Potom je potrebné rám umyť čistou vlažnou vodou. Nikdy však nepoužívame abrazívne prostriedky (ako napr. tekutý piesok), pretože by mohli povrch poškriabať. Taktiež by sme nemali používať žiadne agresívne látky (ako alkohol, riedidlo a pod.).

V prípade laminovaných okien (dekor) nesmieme  požívať prípravky , ktoré obsahujú lieh. Ak si nie sme istý zložením prípravku, môžeme ho otestovať na menej viditeľnej časti rámu.

Veľmi agresívny je najmä peľ repky a brezy. Spolu s dažďovou vodou potom steká na rám a povrch sa potom stáva drsným a menia sa aj jeho absorpčné a reflexné vlastnosti. Tieto zvyšky potom slnko zapečie do povrchu a následné čistenie je potom náročnejšie. Preto je dobré, v prípade, že okná sa nachádzajú v takto exponovanej oblasti, čistiť rámy častejšie ako iba raz za rok.

Ak bolo čistenie v exponovaných oblastiach zanedbané, môžeme vyskúšať čistič na plastové okná - Fenosol 20.

Údržba hliníkových okien a dverí

Hliníkové okná a dvere sa vyrábajú v úprave HWR práškovanie, s eloxovaným povrchom, alebo laminované. V prípade laminovaných okien sa riadime pokynmi pre čistenie plastových okien s dekorom.

Povrch s práškovým lakovaním HWR

Najskôr zbavíme povrch rámu a krídla prachových častíc pomocou metličky s jemnými štetinami, prípadne môžeme použiť aj štetec na horšie dostupné miesta.

Následne umyjeme rám a krídlo mäkkou stranou hubky, handrou, alebo priemyselnou vatou s vodou, do ktorej môžeme pridať neutrálne čistiaci prostriedok s pH 6 až 8.

Na odolnejšie škvrny ako sadze, mastnotu a pod. môžeme použiť izopropylalkohol (IPA).

Pri čistení nesmieme používať drsnú stranu hubky, alebo abrazívne prostriedky (ako napr. tekutý piesok), aby sme nepoškriabali povrch. Taktiež nesmieme používať rozpúšťadlá, ktoré obsahujú estery, ketóny, viacmocné alkoholy, glykoléter, aromatické zlúčeniny alebo halogénové uhľovodíky. Musíme sa preto vyhnúť čistiacim prostriedkom s neznámym zložením.

Čistiace prostriedky a čistený povrch nesmú prekročiť teplotu 25°C. Parný čistič preto nemôžeme použiť.

Eloxovaný povrch

 Hliníkové okná s eloxovaným povrchom je dôležité chrániť už vo fáze stavby pred maltou a vápnom.

Na ich čistenie používame pH neutrálne (medzi 6 až 8) prostriedky. Najlepšie tie, ktoré sú určené priamo na eloxované povrchy.

Čistenie odvodňovacích drážok

Priestor medzi rámom a krídlom okna spolu s odvodňovacími drážkami je dôležité pravidelne čistiť pre správny odvod dažďovej a kondenzovanej vody.

V prípade zanesenia odvodňovacích drážok je potrebné ich spriechodnenie napríklad pomocou vysávača, poprípade pomocou pevného drôtu.

Po vyčistení sa uistíme o priechodnosti odtokových kanálov pomocou malého množstva vody, aby sme mali istotu, že plynulo vyteká von.

Správna starostlivosť o tesnenie

V oknách Slovaktual sa používa extrudované PCE a navliekané tesnenie s vysokou pružnosťou, ktoré sú odolné voči starnutiu.

Pre dlhú životnosť a funkčnosť tesniacich častí je potrebné 1x ročne všetky gumové tesnenia po celom obvode umyť saponátom a natrieť silikónovým olejom.

V prípade, že je tesnenie poškodené alebo vytrhnuté, je potrebné toto tesnenie vymeniť, prípadne zabezpečiť pozáručný servis.

Údržba kovania okien

Aby bola zachovaná správna funkčnosť okien a dverí je potrebné aspoň raz ročne vykonať údržbu kovania.

Pravidelne kontrolujeme opotrebenie časti kovania, ktoré majú bezpečnostný charakter.

Všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je potrebné premazať.

Uzávery a uzatváracie čapy namažeme bielou technickou vazelínou.

Do všetkých vodiacich drážok kvapneme pár kvapiek oleja a niekoľkokrát otočíme kľučkou do jednotlivých polôh aby sa mazivo nerozšírilo všade. Používame klasický olej na šijacie stroje, bicykle, jemné mechanizmy alebo holiace strojčeky.

Aby sme nepoškodili ochranu proti korózii, nesmieme požívať mazivo, ktoré obsahuje kyseliny alebo živicu.

Ak krídlo pri otváraní / zatváraní drhne alebo nedostatočne dolieha k rámu, je potrebné správne nastaviť kovanie.

Pri oprave vnútorného ostenia, realizácii omietok alebo iných stavebných prácach nesmie v žiadnom prípade dôjsť k znečisteniu alebo zaneseniu komponentov kovania omietkou, maltou a pod.

Najnovšie články

Ako umyť sklá bez šmúh
Ako na správnu údržbu a čistenie okien
Podmienky akcie
Čo robiť aby ste sa nezbláznili z cien za kúrenie?
Prečo sa rozhodnúť pre kompozitnú podlahu
Nové interiérové dvere do starej zárubne?